V úterý 4. června proběhlo v kostele Sv. Václava v Opavě slavnostní předání maturitních vysvědčení úspěšným absolventům oboru Cestovní ruch a Hotelnictví. Celkem absolvovalo 48 žáků z toho 11 prospělo s vyznamenáním.

Slavnostního předání maturitního vysvědčení se zúčastnilo vedení SŠHS a VOŠ Opava, třídní učitelé jednotlivých tříd, vyučující a rodiče, příbuzní a přátelé absolventů.

Úspěšným absolventům blahopřejeme!

Ing. Petr Janík