1. Školní řád platný od 1. 9. 2023
  2. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků od 1. 9. 2023
  3. Pokyny BOZP a PO
  4. Provozní řád šaten T34
  5. Souhlas se zpracováním osobních údajů (platný od školního roku 2023-24) V případě plnoletosti žáka – je nutné znovu podepsat souhlas žákem.
  6. Souhlas se zpracováním osobních údajů webové stránky, sociální sítě, propagační materiály. Podepisují pouze žáci 1. ročníku. Žáci 2. až 4. ročníků již mají podepsáno.
  7. Souhlas s opuštěním budovy školy v době přerušení výuky (podepisují žáci 1. ročníků, je platný po celou dobu studia)

Informace k průkazům ISIC.

Informace ke školnímu stravování.

Odkaz na přihlášku ke stravování, přihlášku podávají všichni žáci.