ISIC průkazy jsou vydávány společností GTS Alive s. r. o.

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, p. o. umožňuje svým žákům a studentům si zařídit mezinárodní studentský průkaz ISIC. Škola vystupuje v roli zprostředkovatele, tzn., že není vydavatelem průkazů a rovněž nezpracovává osobní údaje spojené s žádostí o průkaz ISIC.


ISIC průkaz je

Změna cen od 1. 6. 2022

Prvotní pořízení průkazu

Prodloužení ISIC karty

Duplikát ISIC karty

Objednávka se provádí vždy poslední den časového období a nebude brán zřetel v jiné než uvedené termíny! Týká se hlavně opozdilců, kteří chtějí během letních prázdnin slevy na jízdném nebo výhodnější mobilní tarif u telefonních operátorů.