Výuka probíhá v moderně vybavených odborných učebnách, zaměřených na výuku gastronomie, odborných předmětů a jazykových učeben.