KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ

Studium na naší škole není jednoduché, po studentech požadujeme plnění povinností v teoretickém i praktickém vyučování. Klademe důraz především na společenské vystupování a chování studentů. Odměnou za tento přístup poskytujeme studentům kvalitní vzdělání, s vysokou mírou uplatnění v praxi. Praktická i teoretická výuka probíhá v rekonstruovaných a plně funkčně vybavených odborných učebnách.

VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ

Výuka cizích jazyků je nedílnou a důležitou součástí studia na naší škole a je jí věnována značná pozornost. Žáci si mohou vybrat v rámci středoškolského studia ze dvou nabízených oborů, kterými jsou Hotelnictví a Cestovní ruch. V obou oborech je povinná výuka jazyka anglického a dále volitelně francouzského, německého nebo ruského, v oboru Cestovní ruch […]

ZAHRANIČNÍ PRAXE A VÝMĚNNÉ POBYTY

Naši studenti mohou absolvovat odbornou praxi v mnoha zahraničních zařízeních, se kterými naše škola dlouhodobě spolupracuje. Informace o možnostech zahraniční odborné praxe. Od roku 1995 je organizován výměnný pobyt žáků mezi naší školou a školou Luise-Büchner-Schule (LBS) Freudenstadt. Německá škola LBS se nachází v městečku Freudenstadt ve spolkové zemi Badensko-Würtembersko v pohoří Schwarzwald. 

TRADICE

Jsme škola s dlouhou tradicí ve vzdělávání v oblasti gastronomie, cestovního ruchu a služeb. Počátky vzniku školy se vztahují k roku 1906. Moderní podobu školy ovlivnilo sloučení dvou škol k 1. 9. 2011, a sice Vyšší odborné školy a Hotelové školy, Opava, p.o. a Střední školy, Opava, Husova 6, p. o. HISTORIE ŠKOLY První zprávu o škole, […]