Úzce spolupracujeme s celou řadou partnerů z praxe, snažíme se naplňovat vizi duálního vzdělávání.