Cílem vzdělávání je poskytnout studentům kvalifikaci pro funkce samostatně pracujících odborníků nebo vedoucích pracovníků na úrovni středního managementu. Nabízí kombinaci základních teoretických znalostí s důrazem na jejich aplikaci v praxi a klade důraz na klíčové dovednosti v oblasti jazyků, komunikace a nezbytných technologií. Díky své praktické orientaci a cílům se liší od tradičního vysokoškolského studia, ale je velmi blízké pojetí kratších bakalářských profesně orientovaných studijních programů.

Informace o vzdělávacím programu VOŠ Řízení hotelového provozu.

Podmínky přijímacího řízení na VOŠ 2020/21.