Učební obor PRODAVAČ

Cílem vzdělávacího programu je orientovat vědomosti a dovednosti žáků na celou oblast obchodu. Obsah je tedy zaměřen na osvojení schopností komunikace při jednání se zákazníky a obchodními partnery, na znalosti zboží a jejich využití při prodeji, příjmu, skladování, ošetřování, vystavování a aranžování zboží v prodejně, na využívání moderních metod a technik prodeje zboží i na […]

Učební obor PEKAŘ

Cílem vzdělávacího programu je zvládnutí zpracování základních surovin a pomocných látek používaných v pekárenském průmyslu. Znát chemické složení a vlastnosti surovin, způsob jejich správného uchovávání za účelem zachování jejich kvality. Zhotovování pekařských polotovarů a hotových výrobků, s uplatněním estetického hlediska při tvarování a zdobení. Obsluha a seřizování strojních mechanizačních a technologických zařízení, včetně balení a […]

Učební obor VÝROBCE POTRAVIN

Učební obor Výrobce potravin zabezpečuje profesní přípravu pracovníků pro oblast výroby cukrovinek a trvanlivého pečiva. V zaměření pro výrobu trvanlivého pečiva se vyrábějí různé typy sušenek, crackery, perníky, oplatky a speciální druhy pečiva. Součástí výuky je příprava pro obsluhu základních typů strojního zařízení při zpracování surovin, při výrobních procesech a balení výrobků, používání běžných kontrolních […]

Učební obor KUCHAŘ – ČÍŠNÍK

Cílem vzdělávacího programu je příprava pracovníků schopných poskytovat kvalifikované a kvalitní kadeřnické služby, tj. holení, mytí vlasů, stříhání, ondulace vodová a železem, preparace vlasů, barvení a odbarvování vlasů, úprava dámských, pánských a dětských účesů, vlasová kosmetika, zhotovování jednoduchých vlásenek a příčesků … Informace o učebním oboru KUCHAŘ – ČÍŠNÍK. Informace o přijímacím řízení 2019/2020 na […]

Učební obor KADEŘNÍK

Cílem vzdělávacího programu je příprava pracovníků schopných poskytovat kvalifikované a kvalitní kadeřnické služby, tj. holení, mytí vlasů, stříhání, ondulace vodová a železem, preparace vlasů, barvení a odbarvování vlasů, úprava dámských, pánských a dětských účesů, vlasová kosmetika, zhotovování jednoduchých vlásenek a příčesků. Informace o učebním oboru KADEŘNÍK. Informace o přijímacím řízení 2019/2020 na obor KADEŘNÍK.

Maturitní obor Hotelnictví

Připravuje středoškolsky vzdělané odborníky v oblasti hotelnictví a dalších službách cestovního ruchu. Absolventi se uplatňují jako provozní či řídící pracovníci nebo samostatní podnikatelé v hotelích, stravovacích zařízeních a cestovních kancelářích. Obsah studia tvoří všeobecně vzdělávací a odborné předměty, studium dvou cizích jazyků (výběr tvoří angličtina, francouzština, němčina a ruština), gastronomické a hotelové služby, základy ekonomických […]

MATURITNÍ OBOR CESTOVNÍ RUCH

Je zaměřen na profesní specializaci v oblasti cestovního ruchu. Absolventi se uplatní v cestovních kancelářích, agenturách, v informačních centrech a jako průvodci, popřípadě delegáti zájezdů. Obsah studia tvoří všeobecně vzdělávací a odborné předměty, studium tří cizích jazyků (výběr tvoří angličtina, francouzština, němčina a ruština), služby cestovního ruchu, základy ekonomických disciplin a obchodně-podnikatelských činností. Studium dvou […]

Učební obor CUKRÁŘ

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout základní poznatky z celé oblasti zemědělskopotravinářského odvětví při výrobě cukrářských, popřípadě cukrovinkářských výrobků. Obsah je zaměřen na znalost terminologie, chemického složení a vlastnosti surovin používaných ve výrobě cukrářských výrobků. Znalost posouzení kvality surovin, uplatnění zásad racionální výživy. Schopnost vypočítat základní receptury pro výrobu, ovládání technologických postupů a norem při výrobě. […]

Vzdělávací program VOŠ – Řízení hotelového provozu

Cílem vzdělávání je poskytnout studentům kvalifikaci pro funkce samostatně pracujících odborníků nebo vedoucích pracovníků na úrovni středního managementu. Nabízí kombinaci základních teoretických znalostí s důrazem na jejich aplikaci v praxi a klade důraz na klíčové dovednosti v oblasti jazyků, komunikace a nezbytných technologií. Díky své praktické orientaci a cílům se liší od tradičního vysokoškolského studia, […]

Vzdělávací program VOŠ – Rozvoj a řízení regionální turistiky

Předpokladem přijetí ke vzdělávání je ukončené úplné střední nebo střední odborné vzdělání s maturitou. Vzdělávací programy jsou vhodné pro zájemce o praktické, profesně orientované vzdělávání s těsnou vazbou na potřeby praxe. Protože cílem vzdělávání je příprava vysoce kvalifikovaných, samostatných a flexibilních pracovníků služeb cestovního ruchu, k nezbytným předpokladům patří také vlastní snaha o všestranný rozvoj […]