Cílem vzdělávacího programu je orientovat vědomosti a dovednosti žáka na širokou škálu masného průmyslu. Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky zvládne absolvent odbornou potravinářskou terminologii, opracování jatečních zvířat, zpracování drůbeže, ryb i zvěřiny, řadu technologických procesů, např. konzervaci masa, bourání masa, výrobu masných výrobků a konzerv, jejich skladování a expedici. Také přípravu zboží pro prodej, nabídku zboží, komunikaci se zákazníkem a obsluhu zařízení prodejny, či firmy …

Informace o učebním oboru ŘEZNÍK – UZENÁŘ.

Informace o přijímacím řízení 2019/2020 na obor ŘEZNÍK – UZENÁŘ.