Jsme zapojeni v celé řadě projektů financovaných jak z ESF, tak z prostředků zřizovatele školy.