Výuka cizích jazyků je nedílnou a důležitou součástí studia na naší škole a je jí věnována značná pozornost. Žáci si mohou vybrat v rámci středoškolského studia ze dvou nabízených oborů, kterými jsou Hotelnictví a Cestovní ruch.

V obou oborech je povinná výuka jazyka anglického a dále volitelně francouzského, německého nebo ruského, v oboru Cestovní ruch začínají žáci ve 3. ročníku s výukou třetího cizího jazyka. Cizojazyčné znalosti získané na základní škole si žáci dále prohlubují a v druhém či třetím cizím jazyce pak začínají od základů.

Nedílnou součást cizojazyčné výuky tvoří odborná zahraniční praxe v cizině, výměnné pobyty a u oboru Cestovní ruch i zájezdy do zahraničí. Pro žáky střední školy je zajišťována prázdninová zahraniční praxe ve Francii, v Německu, v Řecku, ve Španělsku a ve Švýcarsku. Dle ohlasů účastníků je zahraniční praxe velkým přínosem pro budoucí profesní život žáků. Vedle prohloubení jazykově-komunikativních a odborných znalostí získávají žáci manažerské znalosti a dovednosti, dále pak kontakty pro pracovní uplatnění v cizině po absolvování středoškolského studia.