Cílem vzdělávacího programu je poskytnout základní poznatky z celé oblasti zemědělskopotravinářského odvětví při výrobě cukrářských, popřípadě cukrovinkářských výrobků. Obsah je zaměřen na znalost terminologie, chemického složení a vlastnosti surovin používaných ve výrobě cukrářských výrobků. Znalost posouzení kvality surovin, uplatnění zásad racionální výživy. Schopnost vypočítat základní receptury pro výrobu, ovládání technologických postupů a norem při výrobě. Esteticky ztvárnit cukrářský výrobek. Během studia lze absolvovat specializované kurzy modelace čokolády, příprava minidezertů a soutěže zaměřené na cukrářskou výrobu…..

Informace o učebním oboru CUKRÁŘ.

Podmínky přijímacího řízení 2020/2021 na učební obor CUKRÁŘ.