Je zaměřen na profesní specializaci v oblasti cestovního ruchu. Absolventi se uplatní v cestovních kancelářích, agenturách, v informačních centrech a jako průvodci, popřípadě delegáti zájezdů. Obsah studia tvoří všeobecně vzdělávací a odborné předměty, studium tří cizích jazyků (výběr tvoří angličtina, francouzština, němčina a ruština), služby cestovního ruchu, základy ekonomických disciplin a obchodně-podnikatelských činností. Studium dvou cizích jazyků, které probíhá po celé 4 roky, je rozšířeno od 3. ročníku o výběr dalšího cizího jazyka. Výběr třetího cizího jazyka tvoří francouzština, němčina a ruština ….

Informace o Maturitním oboru CESTOVNÍ RUCH.

Informace k přijímacímu řízení na maturitní obor CESTOVNÍ RUCH.