Připravuje středoškolsky vzdělané odborníky v oblasti hotelnictví a dalších službách cestovního ruchu. Absolventi se uplatňují jako provozní či řídící pracovníci nebo samostatní podnikatelé v hotelích, stravovacích zařízeních a cestovních kancelářích. Obsah studia tvoří všeobecně vzdělávací a odborné předměty, studium dvou cizích jazyků (výběr tvoří angličtina, francouzština, němčina a ruština), gastronomické a hotelové služby, základy ekonomických disciplín a obchodně-podnikatelských činností ….

Informace o Maturitním oboru Hotelnictví.

Informace k přijímacímu řízení na maturitní obor Hotelnictví.