Cílem vzdělávacího programu je zvládnutí zpracování základních surovin a pomocných látek používaných v pekárenském průmyslu. Znát chemické složení a vlastnosti surovin, způsob jejich správného uchovávání za účelem zachování jejich kvality. Zhotovování pekařských polotovarů a hotových výrobků, s uplatněním estetického hlediska při tvarování a zdobení. Obsluha a seřizování strojních mechanizačních a technologických zařízení, včetně balení a etiketace pekařských výrobků, provádění jejich běžné údržby a čištění ….

Informace o učebním oboru PEKAŘ.

Informace o přijímacím řízení 2019/2020 na obor PEKAŘ.