Cílem vzdělávacího programu je orientovat vědomosti a dovednosti žáků na celou oblast obchodu. Obsah je tedy zaměřen na osvojení schopností komunikace při jednání se zákazníky a obchodními partnery, na znalosti zboží a jejich využití při prodeji, příjmu, skladování, ošetřování, vystavování a aranžování zboží v prodejně, na využívání moderních metod a technik prodeje zboží i na ekonomické vyhodnocování hospodaření provozních jednotek všech forem vlastnictví, včetně provádění administrativních prací ….

Informace o učebním oboru PRODAVAČ.

Informace o přijímacím řízení 2019/2020 na obor PRODAVAČ.