ODBORNÍK Z PRAXE VE VÝUCE UČEBNÍHO OBORU KADEŘNÍK

V  rámci projektu Škola2+++ byla dne 20. února 2020 zrealizována aktivita Zapojení odborníka z praxe do výuky. Barber Lukáš Vlačuha alias Laky Royal je absolventem naší školy (2008) a svými bohatými zkušenostmi z oblasti pánského holičství přijel společně se svým pomocníkem Filipem obohatit výuku předmětu Odborný výcvik učebního oboru Kadeřník.

Po přivítání s ředitelem školy a žákyněmi vyprávěl Lukáš Vlačuha o své životní i profesní kariéře, zasvětil žákyně do správné komunikace se zákazníkem a ukázal perfektně připravené pracovní místo. Na několika pánských modelech předvedl vlasové střihy, úpravu vousů a péči o zákazníka z barber prostředí. Žákyně se aktivně zapojily svými dotazy a zároveň si vyzkoušely jednotlivé úkony pod vedením odborníka. Společnou výuku s odborníkem teoreticky doplňovaly učitelky odborného výcviku Mgr. Radka Karolová a Ing. Markéta Rusková. Takto zrealizovaná výuka obohatila žákyně o nové vědomosti a poznatky, které mohou využít ve své profesní dráze po získání výučního listu.

Autor: Mgr. Radka Karolová – UOV