Zahájení školního roku 1. 9. 2021

Učební obory a nástavbové studium Podnikání Všechny 1. ročníky učebních oborů a nástavbového studia zahájí školní rok 2021/2022 dne 1. 9. 2021 v 8:00 hod v KD Na Rybníčku (hygienická opatření, respirátor). Poté proběhne společný přesun do školy, kde budou žáci otestováni a jednomu zákonnému zástupci žáka (s ochranou nos a úst – respirátor) bude […]

Zahájení školního roku 1. 9. 2021

Učební obory a nástavbové studium Podnikání Všechny 1. ročníky učebních oborů a nástavbového studia zahájí školní rok 2021/2022 dne 1. 9. 2021 v 8:00 hod v KD Na Rybníčku (hygienická opatření, respirátor). Poté proběhne společný přesun do školy, kde budou žáci otestováni a jednomu zákonnému zástupci žáka (s ochranou nos a úst – respirátor) bude […]

Kritéria přijímacího řízení – MATURITNÍ OBORY – HOTELNICTVÍ a CESTOVNÍ RUCH

Vzhledem k mimořádným opatřením spojených s šířením koronaviru a uzavřením škol a školských zařízení sdělujeme žákům a zákonným zástupcům žáků ubytovaných v domově mládeže SŠHS a VOŠ, aby neprováděli platbu za měsíc květen 2020. Celkové vyúčtování plateb za stravu a ubytování proběhne na konci školního roku. S ohledem na vývoj situace budete průběžně informováni i v dalších měsících.

Kritéria přijímacího řízení – UČEBNÍ OBORY 2021/22

Vzhledem k mimořádným opatřením spojených s šířením koronaviru a uzavřením škol a školských zařízení sdělujeme žákům a zákonným zástupcům žáků ubytovaných v domově mládeže SŠHS a VOŠ, aby neprováděli platbu za měsíc květen 2020. Celkové vyúčtování plateb za stravu a ubytování proběhne na konci školního roku. S ohledem na vývoj situace budete průběžně informováni i v dalších měsících.