DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro maturitní obory Hotelnictví a Cestovní ruch Den otevřených dveří pro maturitní obory Hotelnictví a Cestovní ruch se uskuteční 2. 12. 2021 od 14:00 – 17:00 v budově školy na adrese Tyršova 34, Opava. Dozvíte se vše o studiu na naší škole informace o čtyřletém maturitním oboru Hotelnictví a specializacích: Management ve […]

TŘÍDNÍ SCHŮZKY DNE 25. 11. 2021 – MATURITNÍ OBORY

Třídní schůzky pro maturitní obory Hotelnictví a Cestovní ruch a jednání rady zapsaného spolku. Časový harmonogram dne 25. 11. 2021 16:00 – Jednání rady zapsaného spolku on-line (prostřednictvím MS TEAMS přes přihlášení žáků). 17:00 – 17:30 – Třídní schůzky s osobní účastí zákonných zástupců (po předchozí domluvě s třídním učitelem) a třídních učitelů v budově […]