Kritéria přijímacího řízení – MATURITNÍ OBORY – HOTELNICTVÍ a CESTOVNÍ RUCH

Vzhledem k mimořádným opatřením spojených s šířením koronaviru a uzavřením škol a školských zařízení sdělujeme žákům a zákonným zástupcům žáků ubytovaných v domově mládeže SŠHS a VOŠ, aby neprováděli platbu za měsíc květen 2020. Celkové vyúčtování plateb za stravu a ubytování proběhne na konci školního roku. S ohledem na vývoj situace budete průběžně informováni i v dalších měsících.

Kritéria přijímacího řízení – UČEBNÍ OBORY 2021/22

Vzhledem k mimořádným opatřením spojených s šířením koronaviru a uzavřením škol a školských zařízení sdělujeme žákům a zákonným zástupcům žáků ubytovaných v domově mládeže SŠHS a VOŠ, aby neprováděli platbu za měsíc květen 2020. Celkové vyúčtování plateb za stravu a ubytování proběhne na konci školního roku. S ohledem na vývoj situace budete průběžně informováni i v dalších měsících.

DOD

Vzhledem k mimořádným opatřením spojených s šířením koronaviru a uzavřením škol a školských zařízení sdělujeme žákům a zákonným zástupcům žáků ubytovaných v domově mládeže SŠHS a VOŠ, aby neprováděli platbu za měsíc květen 2020. Celkové vyúčtování plateb za stravu a ubytování proběhne na konci školního roku. S ohledem na vývoj situace budete průběžně informováni i v dalších měsících.

Přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky

Chcete být dobře připraveni na přijímačky?  Chcete jít k přijímačkám v klidu a beze strachu?  Chcete umět řešit rovnice, počítat se zlomky a zvládat slovní úlohy?  Chcete si udělat jasno v pravopise, větné stavbě či slohových postupech?  Chcete mít náskok před ostatními? Pro úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek vám nabízíme  přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky.    každý kurz […]