EXKURZE JATKA MELČ

Dne 6. března 2020 se žáci všech tří ročníků učebního oboru Řezník-uzenář zúčastnili odborné exkurze na Jatkách v Melči, což je součást společnosti firmy MASOMA – Jaroslava Klemensová. Exkurzi nám tato firma umožňuje každý rok prostřednictvím pana Karla Klemense mladšího. Tato exkurze je přínosem hlavně pro žáky III. ročníku, kteří v měsíci červnu skládají závěrečné zkoušky. Zhlédli jsme proces přihánění zvířat do omračovacích pastí, omráčení Schermerovou pistolí, zavěšení, vykrvení, použití hydraulických kleští k odstranění rohů a nožin, stahování kůže. Dále pak odborné rozhruzení, vykolení, kontrolu vnitřních orgánů veterinářem a klasifikaci jatečných těl podle zmasilosti a protučnělosti.

Také jsme nahlédli do stájí, kde se věnují chovu masného plemene Limousine, je to masné plemeno skotu pocházející ze střední Francie. V zemi původu je druhým nejpočetněji chovaným masným plemenem. V Česku se uplatňuje především v užitkovém křížení.

Zhlédnutí celého procesu bylo vhodným doplněním teoretických znalostí žáků prvního ročníků, ale také upevněním znalostí žáků III. ročníku.

Autor: Magda Lešinská – UOV