Medlov, Litovel, úrodná Haná

Žaci potravinářských oborů Řezník-uzenář, Cukrář, Výrobce potravin společně se svými učiteli Hanou Hendrychovou, Petrou Jančíkovou a Vladislavou Lichnovskou navštívili významné závody v úrodné Hané.

První z nich byla společnost Melites spol. s.r.o., která má ve svém portfoliu široký sortiment pekařských výrobků, listového těsta, specializuje se na zamrazování těchto výrobků. My jako zákazníci se s nimi setkáme v mnohých řetězcích v úseku pečiva „vyrobeno z polotovaru“, voňavé, křupavé kousky.

Druhou zastávkou byla významná česko-španělsko-portugalská firma s kořeny v ČR – těstoviny ADRIANA. Ujal se nás velmi příjemný profesionální tým, který nás mile přivítal, seznámil s historií, proškolil o bezpečném pohybu v provozu a následně po malých skupinkách provedl provozem. Po prohlídce vznikl prostor pro dotazy a na závěr si každý zúčastněný odnesl vzorek těchto vysoce kvalitních těstovin.

Nahlédli jsme také do podnikové prodejny Gran Moravia, kde je možné zhlédnout i video z výroby prodávaného sortimentu. Vitríny plné vynikajících výrobků nás nalákaly k útratě.

Exkurzi jsme ukončili prohlídkou náměstí Hanáckých Benátek – města Litovle.

Autor: Ing. Vladislava Lichnovská