Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví se týká také přípravných kurzů k přijímacím zkouškám, které jsou až do odvolání zastaveny.

Na základě jednání Bezpečnostní rady státu a Mimořádného opatření o uzavření škol se s účinností od 12. 3. 2020 nebude ve školní jídelně DM Alšova 24-28 připravovat strava.

Toto nařízení platí až do odvolání.

Strávníci budou o otevření školní jídelny informováni prostřednictvím webových stránek školy .