Z důvodů nařízení vlády, pokynů Krajské hygienické stanice a Moravskoslezského kraje budou školská zařízení včetně tělocvičen pro veřejnost uzavřena do odvolání.