Vážení rodiče,

k dnešnímu dni nemá škola žádné konkrétní informace o organizaci výuky ve 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Dá se předpokládat, že MŠMT rozhodne v průběhu příštího týdne o dalších opatřeních, jak mají školy postupovat. Prosím vás o součinnost při domácí přípravě našich žáků, zejména pak  těch, kteří mají konat maturitní a závěrečnou zkoušku.

Věřím, že všechna přijatá opatření povedou k úspěšnému ukončení studia.

Aktuální informace budou na školních webových stránkách a prostřednictvím systému BAKALÁŘI.

PŘEJI VŠEM ZDRAVÍ.

S pozdravem

Mgr. Martin Ruský

ředitel školy