Škola děkuje všem zaměstnancům našich sociálních partnerů za zajištění důležitých potravinářských provozů v době nouzového stavu.

Jedná se o hypermarket Globus, závod Mondeléz ČR Biscuit Production, masokombinát Bivoj a pekařství Knappe.