DOMOV MLÁDEŽE INFORMACE K PLATBĚ

Vzhledem k mimořádným opatřením spojených s šířením koronaviru a uzavřením škol a školských zařízení sdělujeme žákům a zákonným zástupcům žáků ubytovaných v domově mládeže SŠHS a VOŠ, aby neprováděli platbu za měsíc duben 2020.

Pokud jste již platbu uhradili, bude Vám vrácena při celkovém vyúčtování na konci školního roku. S ohledem na vývoj situace budete průběžně informováni i v dalších měsících.

Kontaktní informace na Domov mládeže Alšova 24