VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO UČEBNÍCH OBORŮ – 1. KOLO

Výsledky přijímacího řízení do učebních oborů – 1. kolo.

Informace pro uchazeče na učební obory

Vážení uchazeči o studium učebních oborů,

Dne 22. dubna 2020 škola zveřejní výsledky přijímacího řízení do učebních oborů pro školní rok 2020/2021. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy a na úřední desce budovy Husova 6 pod přiděleným identifikačním číslem. Nepřijatý uchazečům bude zasláno doporučeně rozhodnutí o nepřijetí. Vzhledem k mimořádné situaci a změnám v legislativě zašleme přijatým i nepřijatým uchazečům informace, jak můžete postupovat v souvislosti s odevzdáním zápisového lístku.

Děkujeme za váš zájem o studium.

S pozdravem

Mgr. Martin Ruský

Ředitel školy