Hygienické a provozní podmínky pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku

Vážení rodiče, žáci a studenti závěrečných ročníků,

MŠMT vydalo Soubor hygienických a provozních podmínek ve středních školách pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutoria do konce školního roku 2019/2020. Součástí materiálu je čestné prohlášení, které bude odevzdáno při prvním vstupu do školy. Pokud by nebylo podepsáno zletilým žákem (studentem) nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka, nebude žákovi (studentovi) osobní účast ve škole umožněna. O bližších podrobnostech organizace přípravy na závěrečnou a maturitní zkoušku a absolutoria budete školou v předstihu informováni. Věřím, že příprava ke zkouškám proběhne úspěšně.

S pozdravem

Mgr. Martin Ruský

Ředitel školy