Vážení rodiče a uchazeči o studium,

zveřejňujeme pro Vás nejdůležitější informace:

Řádný termín povinných jednotných testů přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky je stanoven na termín 8. 6. 2020.

Náhradní termín povinných jednotných testů přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky je stanoven na termín 23. 6. 2020.

Veškeré potřebné informace, týkající se jednotné přijímací zkoušky, obdržíte na doručenku s modrým pruhem 10 pracovních dnů před termínem konáním jednotných testů přijímací zkoušky.

V souvislosti s mimořádnými opatřeními byly vydány nové předpisy:

Zákon 135/2020 Sb., ze dne 25. března 2020 o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. (plné znění zákona 135/2020 Sb.)

Vyhláška č. 232/2020 Sb., ze dne 6. května 2020 o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020.

Mgr. Martin Ruský, ředitel školy