Informace pro žáky a zákonné zástupce

Vážení rodiče a žáci,

vzhledem k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 25. 5. 2020, které upravuje přítomnost žáků ve školách a školských zařízeních, bude učební praxe (PRX, LCV, TOS) od 1. 6. uskutečňována, po dohodě s příslušnými odbornými učiteli, formou konzultací.

Odborný výcvik bude probíhat v omezené formě, po dohodě s učiteli odborného výcviku daného oboru a rovněž formou konzultací k doplnění odborných dovedností a hodnocení.

Od 8. 6. budou žákům umožněny konzultace k doplnění podkladů pro hodnocení v teoretickém vyučování nebo dořešení neodkladných záležitostí souvisejících se studiem. Bližší informace obdržíte prostřednictvím informačního systému BAKALÁŘI a třídních e-mailů. Zásady hodnocení, viz níže.

MŠMT vydalo vyhlášku k hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020, veškeré podrobnosti naleznete v odkaze:

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020