První ročníky učebních oborů a oboru Podnikání
V 8:00 hod v KD Na Rybníčku – žáci i rodiče (zákonní zástupci) vstup v rouškách.
Po zahájení v KD, které bude trvat přibližně 1 hod, se přesuneme do budovy školy Husova 6. Zde Vám budou sděleny další potřebné informace k organizaci výuky třídními učiteli i učiteli praktického vyučování.
Srdečně zveme žáky, jejich rodiče a zákonné zástupce.

Druhé a třetí ročníky učebních oborů a oboru Podnikání
Teoretické vyučování (budova H6)
V 11:00 hod
3.ČP Číšník, Prodavač
3.KŘ Řezník-uzenář, Kadeřník, Pekař
3.KA Kadeřník
2.PO Podnikání (Schinzelův dům)
2.PC Cukrář, Pekař
2.K Kuchař
Praktické vyučování (středisko praktického vyučování)
V 11:00 hod
3.K Kuchař
3.CV Cukrář, Výrobce potravin
2.Č Číšník
2.VŘ Řezník-uzenář, Výrobce potravin
Prodavač
2.KA Kadeřník