V kulturním domě Na Rybníčku proběhlo 1. září 2020 vítání žáků prvních ročníků. Vzhledem k epidemické situaci musela škola přijmout určitá hygienická opatření – dezinfekce, nošení roušek. „Zarouškované“ rodiče, žáky i členy pedagogického sboru uvítala pedagogická zástupkyně Mgr. Lenka Svrčinová, která představila vedení školy, třídní učitele, výchovnou poradkyni a metodika prevence.

Poté se ujal slova ředitel školy Mgr. Martin Ruský. Nastínil přítomným průběh studia, atraktivity naší školy a dodal odvahy nastupujícím žákům. Metodik prevence Mgr. Stanislava Tettauerová seznámila žáky a rodiče s organizací adaptačních dnů, které proběhnou v zářijových dnech. Výchovná poradkyně Mgr. Michaela Kryšpínová informovala o působnosti školského poradenského pracoviště, které bezplatně poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží. Nakonec byli žáci prvého ročníku slavnostně imatrikulováni. Třídními učiteli v letošním školním roce jsou: 1. A obor Cestovní ruch Mgr. Petr Láznička, 1. B obor Hotelnictví – Moderní gastronomie a zdravý životní styl Ing. Romana Venclíková, 1. C obor Hotelnictví – Management ve službách Mgr. Blanka Růžičková.