Martin Ruský, ředitel SŠ hotelnictví a služeb Opava: V letošním školním roce jsme upřednostnili domov mládeže, který máme každoročně kapacitně plně využitý. Rozhodli jsme se pro vybudování zázemí pro kuchaře, pro zaměstnance a také pro vylepšení technologií, pro žáky učebních oborů kuchař číšník a samozřejmě pro pracovníky školní jídelny. Školní jídelna vaří 400 obědů, ale jinak zajišťuje celodenní stravu pro žáky … více v reportáži TV POLAR