OZNÁMENÍ O TERMÍNU VOLEB do Školské rady při SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ Opava, příspěvková organizace, Tyršova 867/34

Třetina členů Školské rady, kterou volí pedagogičtí pracovníci, se bude
volit dne 14. října 2020 v době od 9:00 – 12:00 hodin v budově Střední
školy: Tyršova 34.

Třetina členů Školské rady, kterou volí zákonní zástupci nezletilých
žáků a zletilí žáci a studenti se bude volit dne 21. října 2020 v době od
12:30 do 17:00 hodin
v budovách Střední školy: Tyršova 34.