Vzhledem k Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 12.10.2020, které mimo jiné zakazuje poskytování ubytování žákům středních škol a studentům VOŠ ve školských ubytovacích zařízeních, bude všem žákům a studentům ubytovaným v domově mládeže z výše uvedených důvodů úměrně snížena úplata za ubytování po celou dobu opatření.

V Opavě dne 13. října 2020

Mgr. Martin Ruský ředitel školy