Dovolte mi poděkovat Vám a Vašemu kolektivu za projevenou ochotu, štědrost a aktivní zapojení do Krajské sbírky potravinové pomoci, která se také letos konala při příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby.

SABINA KEPRDOVÁ
Potravinová banka v Ostravě, z.s.