Hotelovka slaví sedmdesátku

Před 70 lety si začala hotelovka budovat své pevné místo mezi opavskými školami. Vzhledem k současným koronavirovým opatřením byly bohužel plánované oslavy výročí zrušeny. Věříme, že i toto krátké ohlédnutí nás přesvědčí, že „hotelovka“ vždy do našeho regionu patřila a stále patří.

Prvního září 1950 nastoupili studenti do nově založené Vyšší školy výživy. Škola se často stěhovala, měnily se její názvy i názvy studijních oborů, které ale vždy připravovaly odborníky pro hotely, gastronomii a cestovní ruch. Budovy na Tyršově ulici – tzv. Janottova a Demlova vila – byly pro školu klíčové. Škola se rozrostla o Domov mládeže na Alšově ulici, z něhož vybudovala moderní ubytovací zařízení.

Prvního září 1996 získala Hotelová škola jako první v okrese akreditaci pro vyšší odborné vzdělávání. Největší změna nastala v roce 2011, kdy rozhodnutím Zastupitelstva Moravskoslezského kraje došlo ke sloučení dvou dosud samostatných škol – Vyšší odborné školy a Hotelové školy Opava, Tyršova 34 a Střední školy Opava, Husova 6 – v nový subjekt s názvem Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola Opava. Ze školy se stal hned po Slezské univerzitě největší multioborový komplex v regionu (dva maturitní obory, sedm učebních oborů, jeden nástavbový obor a dva obory vyššího odborného vzdělávání). V současnosti školu najdete doslova po celé Opavě.

Vybavení budov odpovídá požadavkům na současné vzdělávání propojené s praxí, což je jeden z pilířů odborného školství. Praxí procházejí žáci rovněž u škole věrných smluvních partnerů, v regionálních firmách a podnicích. Žáci mohou vycestovat na tříměsíční zahraniční praxi (Německo, Řecko, Švýcarsko, Anglie). Značné oblibě se těší odborné kurzy (barmanský, teatendrový aj.). Nezřídka žáci se ctí obstojí v měření sil s konkurencí na soutěžích a workshopech všech úrovní.

Škola vždy držela a drží krok s dobou. Samozřejmostí je dnes zapojení mládeže do celé řady projektů, například Junior Achievement (svět podnikání a financí), Mystery Shopping (hodnocení kvality restauračních služeb), projekt Deutsch macht spaß (spolupráce s rodilými mluvčími v našem regionu) nebo projekt Yes, I do (znalosti odborné angličtiny). Škola spolupracuje s agenturou Dreamfoundation, která pomáhá nadaným absolventům s výběrem zahraniční vysoké školy. V roce 2018 se škola stala místním centrem mezinárodního vzdělávacího programu DofE Award (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu; celosvětově rozšířený vzdělávací program pro mladé lidi). Žáci se pravidelně věnují aktivitám ve 4 klíčových oblastech: rozvoj talentu, dobrovolnictví, sport a dobrodružná expedice.

Naše absolventy najdete na manažerských pozicích, jako úspěšné OSVČ i spolehlivé a nápadité zaměstnance. Mnozí si vlastní pílí, houževnatostí a „tahem na bránu“ dokázali otevřít a provozovat vlastní živnost či podnik, nezřídka se však prosazují i mimo obor své alma mater. Prostě je o nich doma a ve světě slyšet. To vše jen dokazuje, že motto Škola plná života – vzniklé před pár lety v hlavách žáků – je více než výstižné.