Fond SIDUS je nezisková organizace, která si klade za cíl dlouhodobě podporovat nemocné a potřebné, a to po finanční i materiální stránce.

I letos se naše škola, resp. žáci I. ročníku nástavbového studia oboru Podnikání, zapojila do dobročinného projektu Fondu SIDUS pro střední školy, jehož cílem je získat finanční prostředky prodejem barevných propisek, magnetických záložek, přívěsků. Výnos ze sbírky je určen na pomoc zdravotně postiženým dětem v procesu léčby a rehabilitace a ke zlepšení kvality jejich běžného života.

Výtěžek za naší školu ve výši 3 000 Kč byl odeslán Fondu SIDUS.

Žákům I. ročníku nástavbového studia oboru Podnikání, především děvčatům Bohumile Zrníkové, Natálii Pytlíkové a Kristýně Tranové, patří dík za zapojení se do této dobročinné akce.

Vkládá: Ing. Ivana Vaculová