Třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků učebních oborů a oboru Podnikání se uskuteční 24. 11. 2020 od 16 do 18 hod individuálně online formou dle pokynů třídních učitelů zveřejněných v informačním systému Bakaláři. Nebudou konány prezenční formou. Vyučující můžete kontaktovat telefonem nebo e-mailem i v jiném domluveném termínu.

Ing. Zuzana Mikulová (mikulova@sshsopava.cz), pedagogická zástupkyně ředitele školy, tel: 553 760 368


Třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků maturitních oborů Hotelnictví a Cestovní ruch se uskuteční 25. 11. 2020 ve sjednoceném čase = od 16:00 – 16:30 hod. s třídními učiteli. Poté budou všichni vyučující k dispozici online od 16:30 – 17:00 hod.

Mgr. Lenka Svrčinová (svrcinova@sshsopava.cz), pedagogická zástupkyně ředitele školy, Tel.: 553 71 16 28