Z níže uvedených dokumentů vyplývá, že žáci a studenti se budou do 10. ledna 2021 vyučovat distančním způsobem (teoretické i praktické vyučování).

Rozvrh výuky

Rozvrh výuky střední škola, maturitní obory Tyršova 34 od 4. 1. 2021. Červeně označené hodiny se nevyučují online (konzultace). Výuka neoznačených hodin probíhá online.

Rozvrh VOŠ na sudý týden 4. – 8. 1. 2021,  je stejný jako v době rotační výuky a je vložen v programu Bakaláři. Online výuka ve třech hodinových blocích od 8:30. Do 8. ledna 2021 se přihlaste na termíny zápočtů a zkoušek po domluvě s vyučujícími jednotlivých předmětů.

Základní informace

  • Výuka bude probíhat jak on-line, tak off–line způsobem (tj. zadáváním úkolů a studijních materiálů).
  • Jsou možné individuální konzultace s žáky za dodržení hygienických podmínek.
  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.

Soubory ke stažení