UZAVŘENÍ budovy TYRŠOVA34 ve dnech 8. 2. a 10. 2. 2021

V pondělí 8. 2. a ve středu 10. 2. 2021 je budova Střední školy hotelnictví a služeb a VOŠ, Opava, příspěvková organizace – pracoviště Tyršova 34  uzavřena z technických důvodů.