Život dětem tímto srdečně a s úctou děkuje studentkám, studentům a zaměstnancům SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ za účast v zimních Srdíčkových dnech 2020 a za finanční částku 5 000 Kč získanou prodejem předmětů s logem Život dětem.