Za současné situace není příležitost předat vám tištěné vydání pravidelného magazínu Jak na VŠ. SCIO připravilo pro vás tedy alespoň online verzi vydání.

Na stránkách SCIO najdete také stránku s nejbližšími uzávěrkami přihlášek na vysoké školy. Pokud byste si chtěli vyzkoušet Národní srovnávací zkoušky, máte možnost na webu projít online ukázky  nejpoužívanějších NSZ testů zdarma, včetně vyhodnocení a porovnání s ostatními.    Správnou volbu přeje Mgr. Michaela Kryšpínová.

Den otevřených dveří na FVP on-line! / Fakulta veřejných politik v Opavě

Z pohodlí vašeho domova si můžete projít celou budovu fakulty on-line. Nahlédnout do moderních specializovaných učeben pro praktickou výuku programu Dentální hygiena, Porodní asistence, Všeobecná sestra či do multisenzorické místnosti Snoezelen, výslechové místnosti a výukového bytu pro nácvik práce s handicapovanými atd. Přihlášky k 1. kolu přijímacího řízení ke studiu se podávají do 31. března 2021.
www.slu.cz