Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví, denní forma vzdělávání, do oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch, denní forma vzdělávání, odevzdání přihlášek je možné do 12. července 2021.