Vyhlášení III. kola přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání ve střední škole do oborů vzdělání 29-51-H/01 Výrobce potravin, 66-51-H/01 Prodavač a 65-51-H/01 Kuchař – číšník.

Předpokládané počty přijímaných uchazečů:
29-51-H/01 Výrobce potravin – 2
66-51-H/01 Prodavač – 1
65-51-H/01 Kuchař – číšník – 2