Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve druhém kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví, denní formy vzdělávání, který obsahuje:

  1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.
  2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem.
  3. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.