Učební obory a nástavbové studium Podnikání

  • Všechny 1. ročníky učebních oborů a nástavbového studia zahájí školní rok 2021/2022 dne 1. 9. 2021 v 8:00 hod v KD Na Rybníčku (hygienická opatření, respirátor). Poté proběhne společný přesun do školy, kde budou žáci otestováni a jednomu zákonnému zástupci žáka (s ochranou nos a úst – respirátor) bude umožněno zúčastnit se úvodní schůzky s třídním učitelem a učitelem odborného výcviku. V době testování žáků vyčkají zákonní zástupci v přidělené místnosti.
  • Žáci 2. a 3. ročníků učebních oborů a nástavbového studia budou po příchodu do školy nebo pracoviště OV testováni (případně předloží potvrzení o očkování, prodělaném Covidu nebo negativním testu).

Maturitní obory Hotelnictví a Cestovní ruch

  • Zahájení školního roku pro 2. – 4. ročníky v budově školy na ulici Tyršova 34 v 8:00 hodin. Žáci budou po příchodu do školy testováni (případně předloží potvrzení o očkování, prodělaném Covidu nebo negativním testu).
  • Slavnostní zahájení školního roku pro 1. ročníky maturitních oborů Hotelnictví a Cestovní ruch proběhne v sále Na Rybníčku v Opavě od 13:00. Zúčastnit se mohou pouze osoby, které budou mít po celou dobu zakryté dýchací cesty respirátorem. Po ukončení proběhne následně testování žáků ve škole. Pokud mají žáci potvrzení o ukončeném očkování, prodělané nemoci, nebo provedený test v odběrovém místě, donesou první den s sebou.
  • Seznam žáků 1. ročníků obory Hotelnictví a Cestovní ruch – rozdělení do tříd:
  • 1. A – Cestovní ruch
  • 1. B – Hotelnictví Moderní gastronomie a zdravý životní styl
  • 1. C – Hotelnictví Management ve službách

Více informací – Pokyny ředitele školy k nošení ochranných prostředků a testování žáků a studentů do 10. 9. 2021.

Těšíme se na vás a děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Mgr. Martin Ruský, ředitel školy

Zahájení školního roku