Koncem září pořádají některé základní školy pro své žáky Dny profesí. Naše škola se do této akce každoročně zapojuje a připravuje pro budoucí potenciální žáky zajímavý program.

Pravidelnými návštěvníky jsou žáci 8. a 9. tříd základní školy Otická, kteří k nám letos zavítali v pondělí 27. září. Část žáků si prohlédla budovy školy na Tyršově ulici, výchovná poradkyně Mgr. Michaela Kryšpínová je seznámila se studijními obory,  možnostmi uplatnění absolventů, praxemi, atraktivitami, nabídkou kurzů a obsahem vzdělávání na naší škole. Ve školní restauraci Vesna se jim poté věnovaly Mgr. Jiřina Sněhotová a Mgr. Dagmar Paníčková. Byly zde připraveny ukázky stolování, inventáře, žáci si zkusili poskládat různé tvary ubrousků a prohlédli si odborné učebny a školní restauraci Vesnu. Žáci se tak seznámili s pestrou nabídkou maturitních oborů Hotelnictví a Cestovní ruch.

Dalším skupinám se v Schinzelově domě věnovala výchovná poradkyně pro učební obory Mgr. Pavla Hrivňáková, která žákům základní školy přiblížila učňovské obory, vysvětlila, čím se daný obor zabývá a jakou má budoucnost. Prohlédli si kadeřnický salón určený výuce oboru Kadeřník. Doufáme, že se žákům u nás líbilo a ulehčili jsme jim tak nesnadné rozhodování
o své budoucnosti.

Mgr. Michaela Kryšpínová