Dny řemesel

Řídíme se heslem „ŠKOLA PLNÁ ŽIVOTA“ a snažíme se hravou formou Dnů řemesel seznámit žáky základních škol se studijními obory, které by si mohli vybrat pro následné studium. Letos opět mohou školy využít této nabídky tak jako Základní škola Otická v Opavě dne 29. září 2022. Máme na výběr 3 obory maturitní, 8 oborů učňovských, […]

Dny profesí

Koncem září pořádají některé základní školy pro své žáky Dny profesí. Naše škola se do této akce každoročně zapojuje a připravuje pro budoucí potenciální žáky bohatý program. Pravidelnými návštěvníky jsou žáci 8. a 9. tříd základní školy Otická, kteří k nám letos zavítali ve čtvrtek 29. září. Část žáků si prohlédla budovy školy na Tyršově […]

Proběhl 43. ročník Memoriálu Jana Martínka ve volejbale

V pátek 23. 9. 2022 se uskutečnil 43. ročník tradičního Memoriálu Jana Martínka ve volejbale dívek a chlapců. Jan Martínek byl absolvent Hotelové školy, který při výkonu vojenské služby tragicky zahynul. Tato tradice se po třech letech opět vrací. Turnaje se účastnilo 17 družstev z opavského okresu. Z důvodu chladného počasí se turnaj odehrál ve […]

Přivítání žáků 1. ročníků v kulturním domě Na Rybníčku

V kulturním domě Na Rybníčku proběhlo 1. září 2022 vítání žáků prvních ročníků. Rodiče, žáky i přítomné členy pedagogického sboru uvítal pedagogický zástupce Ing. Petr Janík, který představil vedení školy, třídní učitele, výchovnou poradkyni, vedoucího vychovatele DM, metodika prevence a ostatní důležité osoby naší školy. Poté se ujal slova ředitel školy Mgr. Martin Ruský. Nastínil […]

Projektový den O poklad Goetheho

V rámci projektu „Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin 22“ se na naší škole uskutečnil ve čtvrtek 29. září 2022 projektový den pořádaný jazykovým, kulturním a metodickým centrem Pro Lingua při Ústavu cizích jazyků Slezské univerzity v Opavě. V rámci tohoto dne si mohli studenti třetího a čtvrtého ročníku oboru Cestovní ruch vyzkoušet netradiční výuku […]

Nápojový catering pro ČSOB

Dne 22. 9. 2022 proběhl v divadle dle objednávky nápojový catering pro objednavatele ČSOB. Na představení v podání Dejvického divadla byli pozváni V.I.P. klienti ČSOB z Moravskoslezského kraje. Občerstvení v podobě šumivých a tichých vín, vod a džusů nabízeli naši žáci na všech třech patrech už devadesát minut před zahájením představení. Žáci se zdokonalili v […]