DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro maturitní obory Hotelnictví a Cestovní ruch Den otevřených dveří pro maturitní obory Hotelnictví a Cestovní ruch se uskuteční 2. 12. 2021 od 14:00 – 17:00 v budově školy na adrese Tyršova 34, Opava. Dozvíte se vše o studiu na naší škole informace o čtyřletém maturitním oboru Hotelnictví a specializacích: Management ve […]

Veletrh vysokých škol Gaudeamus

Dne 24. listopadu 2021 navštívili žáci 4. ročníků, kteří mají zájem studovat na vysoké škole, veletrh vysokých škol Gaudeamus v Brně. Veletrh Gaudeamus má tradici a pro studenty je jedním z nejvýznamnějších zdrojů informací o budoucím studiu. Nabídka vzdělávání je soustředěna na jednom místě a její spektrum zahrnuje všechny formy pomaturitního studia dostupného v ČR […]

POLŠTÍ UČITELÉ NA HOTELOVCE

27. 10. 2021 proběhla na střediscích Střední školy hotelnictví a služeb a Vyšší odborné školy v Opavě exkurze pro učitelé odborných předmětů z Polska. Návštěva se konala v rámci Projektu  „Na fali praktyk do sukcesu“ 2019-1-PL01-KA102-062907  w ramach  rasmus+  Akcja 1: Mabilność Edukacyjna – Kształcenie i szkolenie zawodowe.   Szkolenie kadry job shadowing VET-STA. Cílem bylo seznámit vyučující, jakým […]

Workshop CBA

Na začátku listopadu 2021 jsme se zúčastnili workshopu CBA v překrásném prostředí České barmanské asociace (ABZAC) v Brně. Byl připraven na velmi profesionální úrovni, jak v praktických ukázkách, tak v přednáškách. Mnoho praktických ukázek si každý z účastníků vyzkoušel sám. V týmové soutěži odborných dovedností  jsme získali 2. místo. Nabyli jsme mnoho nových poznatků, zkušeností […]

Potravinová sbírka

Ve dnech 18.–27. října 2021 se naše škola zúčastnila tradiční potravinové sbírky. Ta se konala u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, který připadá na 17. října. Cílem této akce byl sběr trvanlivých potravin, které byly poskytnuty lidem ohroženým chudobou, jako jsou matky s dětmi v azylových domech, lidé bez domova, osamělí senioři pod. Naše […]

TŘÍDNÍ SCHŮZKY DNE 25. 11. 2021 – MATURITNÍ OBORY

Třídní schůzky pro maturitní obory Hotelnictví a Cestovní ruch a jednání rady zapsaného spolku. Časový harmonogram dne 25. 11. 2021 16:00 – Jednání rady zapsaného spolku on-line (prostřednictvím MS TEAMS přes přihlášení žáků). 17:00 – 17:30 – Třídní schůzky s osobní účastí zákonných zástupců (po předchozí domluvě s třídním učitelem) a třídních učitelů v budově […]