Poděkování hejtmana Moravskoslezského kraje za zajištění akce Svatováclavské posvícení ve Vídni.