„Být finančně gramotný znamená umět se postarat o peníze a zároveň rozumět nejdůležitějším pojmům z ekonomické a finanční oblasti. Finanční gramotnost si budujeme po celý život, protože na finančních trzích a na poli investování se neustále děje něco nového. Kdo je finančně gramotný, orientuje se v nabídce finančních produktů, umí pracovat s dluhy, dokáže správně nastavit úspory a (alespoň částečně) se orientuje na poli investic.“

Průzkumy ukazují, že česká společnost na tom není s finančním vzděláváním dobře, lidé neumí s penězi hospodařit a dlouhodobě své výdaje plánovat. Dluhy, insolvence a exekuce jsou pak často osobní tragédií.

S finančním vzděláním se musí začít už u žáků. Proto naše škola navázala spolupráci s vedením pobočky ČSOB v Opavě, Hrnčířské ulici. Dne 6. října 2021 proběhly workshopy pro žáky maturitních oborů v rámci projektu Finanční vzdělávání ČSOB pro školy. Ředitel pobočky ČSOB Opava Michal Klimeš a jeho spolupracovník senior trenér moderních technologií Petr Lonský procházeli jednotlivá témata finančního světa hravou a srozumitelnou formou. Pro žáky připravili zajímavé prezentace, situační videa, výukové materiály, soutěže a kvízy na téma Rizika v digitálním světě, Finanční produkty a Moderní platební metody.

Základy finanční gramotnosti jsou důležité pro spokojený život našich absolventů a správného budování vlastní kariéry. Doufáme, že spolupráce bude pokračovat a žáci budou vzděláváni i v dalších oblastech finančního světa.